Newsletter

Raport rynkowy Kantory Internetowe w kwietniu 2013 r.

Porównywarka kantorów internetowych Kurencja.com przygotowała pierwszy raport na temat stanu rynku kantorów on-line w kwietniu 2013 r.

 

Ranking kantorów online w kwietniu 2013 r. - wnioski

Z naszego rankingu wynika kilka interesujących prawidłowości i tendencji. Wszystkie one zostały przedstawione szerzej w pełnej wersji raportu. Przede wszystkim warto zauważyć, że:

 • Istnieje duży wybór i konkurencja pomiędzy kantorami  internetowymi. Zestawienie obejmuje 21 największych i najpopularniejszych (ranking nie obejmuje platformy Walutomat, która została włączona do porównywarki Kurencja w maju 2013 r.) kantorów i platform online (które umożliwiają wymianę walut na zasadzie C2C). Co jakiś czas powstają kolejne. Klient, który wybiera spośród nich może brać pod uwagę nie tylko cenę walut (kurs, lub spread), ale także liczbę obsługiwanych banków, czy godziny kwotowań. Co ważne, założenie konta jest kantorach internetowych bezpłatne więc klient może ich mieć kilka i do danej transakcji używać tego, który akurat oferuje najlepsze warunki - kursy, czas, opłaty od przelewów.
 • Platformy walutowe generalnie oferują korzystniejsze kursy wymiany CHF, EUR, USD i GBP (niższy spread), chociaż mają też swoje wady w porównaniu do kantorów on-line. Notowany spread w platformach takich jak Walutobox, Trejdoo, czy Walutomat jest znacznie (nawet kilkukrotnie) niższy niż spread w kantorach walutowych, nawet tych internetowych. Transakcje miedzy użytkownikami platformy cechują się niższym spreadem, ale koszt transakcji powiększa nie występująca w przypadku kantorów procentowa prowizja platformy (chociaż jest ona relatywnie niska). Kantory z reguły oferują szerszy zakres walut (platformy ograniczają się do najpopularniejszych: euro, dolara, franka szwajcarskiego i funta) oraz banków, w których mają konta (istotne dla kosztów i czasu operacji).
 • Oferta kantorów i platform internetowych jest skierowana do trzech konkretnych grup użytkowników. Przede wszystkim kierują one swoje usługi do: 1) kredytobiorców walutowych (głównie frankowców i eurowców), 2) przedsiębiorców eksportujących i/lub importujących i wymieniających deiwzy, 3) pracujących za granicą i otrzymujących wynagrodzenie w walutach obcych.
 • Występuje wyraźna specjalizacja. Platformy są najmocniejsze w operacjach dotyczących podstawowych walut (EUR, USD, CHF, GBP), kantory, a szczególnie te, które działają dłużej i nie tylko w Internecie są bardziej konkurencyjne (często dlatego, że w ogóle są) na bardziej niszowych parach walutowych. Niektóre kantory oferują znacznie korzystniejsze kursy sprzedaży, inne kupna w porównaniu do konkurencji. Mimo, że niektóre kantory i platformy walutowe (jak np.Walutobox, Trejdoo, Kantor Online, Konik Online, InKantor, czy kantor Aliorbanku) są „w czubie” wielu rankingów, wybór konkretnego kantoru zależy od tego jaką walutę kupujemy, czy sprzedajemy.  
 • Aliorbank jest pierwszym bankowym kantorem internetowym. W dodatku całkiem korzystnym cenowo. Jest to oznaką, że część instytucji nie chce siedzieć za okopami wysokich marż, tylko konkurować z korzyścią dla klienta.
 • Rynek czeka lepsza i dłuższa przyszłość, ale też konsolidacja. Szybkie wejście Polski do strefy Euro, które na pewno ograniczyłoby rynek dla kantorów internetowych, na razie nie stanowi realnej perspektywy. To powoduje lepsze oczekiwania kantorów online, ale także tych którzy myślą o wskoczeniu do tego pociągu. Podmiotów-operatorów przybywa, rośnie też zażarta konkurencja o klienta (liczne promocje, ciągły rozwój usługi, niższe spready). Z czasem nieuniknione wydają się jednak (albo właśnie dlatego) procesy konsolidacyjne na tym rynku.

 

Kantory i platformy internetowe objęte raportem

W zestawieniu zebrano dane dla 21 największych i najpopularniejszych kantorów i platform internetowych (porządek alfabetyczny):

 1. Cinkciarz
 2. Dobry Kantor
 3. Fritz Exchange
 4. ICTW
 5. InKantor
 6. Internetowykantor
 7. kantor alior
 8. Kantoria
 9. Kantoris
 10. KantorOnline
 11. KantorWeb
 12. Konik Online
 13. Lider Walut
 14. LowSpread
 15. Pomarańczarnia
 16. ProExchange
 17. TopFX
 18. Trejdoo
 19. Waluta Express
 20. WalutoBox
 21. WymieniajTaniej

 

Waluty                                                                        

Raport zawiera dane dla 15 walut, zarówno podstawowych: EUR, USD, CHF, GBP, jak i pozostałych (w tym dosyć egzotycznych): RUB, NOK, SEK, DKK, JPY, CAD, AUD, CZK, HUF, TRY, LTL.

Wszystkie kantory i platformy online z rankingu oferują wymianę 4 najpopularniejszych walut: EUR, USD, CHF, GBP.  Handel kolejnymi: SEK, NOK, CAD umożliwia już jednak tylko 14 z nich. Idąc dalej w kierunku rzadszych walut spada oczywiście liczba kantorów, które je obsługują, i tak: DKK – oferuje 13 kantorów, CZK – 11, AUD, RUB – po 9, HUF, JPY- po 8, lirę turecką (TRY) – 4, a lita litewskiego (LTL) tylko jeden kantor: Lider Walut, który jest faktycznym liderem zestawienia w liczbie obsługiwanych walut – jako jedyny obsługuje wszystkie.

 

Spready

 Waluty podstawowe

Spread dla EUR wahał się od 0,12% do 2,06%. Najniższe spready oferowały swoim klientom: Walutobox, Trejdoo i Konik Online.

Dla pozostałych najważniejszych walut spready zawierały się odpowiednio w przedziałach:

 • USD: 0,17%-2,07%, najniższe oferowały: Walutobox, Konik Online, Fritz Exchange
 • CHF: 0,21%-2,13%, najniższe oferowały: Walutobox, Trejdoo, Konik Online
 • GBP: 0,12%-2,13%, najniższe oferowały: Walutobox, Lider Walut, Konik Online

Wyraźnie, najniższy spread walutowy (niższy kilkunastokrotnie od najwyższego) dla najważniejszych walut oferował w kwietniu 2013 r. Walutobox. Pozostałe, walczące agresywnie marżą instytucje to: Trejdoo, Konik Online, Lider Walut i Fritz Exchange.

 

Waluty pozostałe

Wraz z przechodzeniem do bardziej egzotycznych walut można zauważyć dwie oczywiste i powiązane ze sobą tendencje:

1)      Ubywa operatorów dla tych walut

2)      Zwiększają się spready

W grupie pozostałych walut: CAD, NOK, SEK, DKK, AUD, CZK, RUB, HUF, JPY, TRY, LTL oferowanych przez 1-14 kantorów/platform najniższe spready w kwietniu 2013 r. wahały się od 0,18% (KantorOnline dla AUD) do 2,27% (Lider Walut dla LTL, ale należy pamiętać, że to jedyny kantor, który kwotował tę walutę, dla pozostałych walut najniższe spready nie przekraczały 0,66%). W tej grupie walut najwyższe spready sięgały już regularnie kilku procent (w porywach do 12,75%).

Najniższe spready wśród walut pozostałych oferowały: KantorOnline, Konik Online, kantor alior oraz Cinkciarz.

 

Najniższe kursy sprzedaży

Najniższy spread może, ale nie musi oznaczać podstawowego kryterium wyboru kantoru w Internecie. W przypadku przedsiębiorców importujących surowce, płacących za nie w danej walucie i eksportujących później produkt finalny w tej same walucie tak jest, ale z reguły sytuacja jest mniej „symetryczna”.

Frankowcy i inni kredytobiorcy walutowi z reguły w 100%, regularnie,  co miesiąc kupują za złotówki daną walutę, a prawie nigdy jej nie sprzedają.

Odwrotna sytuacja występuje w przypadku pracujących za granicą – oni z kolei są przeważnie zainteresowani jedynie sprzedażą walut obcych po dobrej cenie w PLN.

Najniższe kursy sprzedaży walut (ceny po których możemy kupić waluty od kantorów), interesujące tych, którzy walut potrzebują (importerów i kredytobiorców walutowych), w kwietniu 2013 kształtowały się następująco:

Waluty podstawowe

Średni kurs sprzedaży dla euro w rożnych kantorach wahał się od 4,14520 do 4,18388 PLN/EUR. Najniższe kursy oferowały swoim klientom: Walutobox, InKantor (widniejący dużo dalej w rankingu spreadu) i  Trejdoo.


Dla pozostałych najważniejszych walut kursy sprzedaży zawierały się odpowiednio w przedziałach:

 • USD: 3,18759-3,22141 PLN/USD, najniższe oferowały: InKantor, Walutobox, kantor alior
 • CHF: 3,40640-3,43403 PLN/CHF, najniższe oferowały: kantor alior, ProExchange , InKantor
 • GBP: 4,87186-4,92642 GBP/PLN, najniższe oferowały: Walutobox, InKantor, Trejdoo

Wyraźnie dominujący w spreadzie  Walutobox, jeśli chodzi o kurs sprzedaży pierwsze pozycje osiągnął w przypadku euro i funta. Bardzo mocną pozycję rankingu uzyskał natomiast InKantor, który oferował najtańsze dolary amerykańskie i we wszystkich pozostałych walutach znalazł się „na pudle”. Warto także zwrócić uwagę na bardzo mocną, pozycję Kantor alior (szczególnie w zestawieniu najtańszych franków). Bank ten jako pierwszy przestał bronić twierdzy drogich kantorów bankowych z korzyścią dla swoich klientów i bardzo mocna sprofilował się na obsłudze Frankowców.

Waluty pozostałe

Wśród pozostałych walut kursy sprzedaży w przypadku poszczególnych kantorach różnią się bardziej. 

Generalnie najtańsze pozostałe waluty oferują: KantorOnline, WymieniajTaniej, Kantor alior, Pomarańczarnia, LowSpread, co znowu tylko częściowo pokrywa się z rankingiem spreadów.

 

Najwyższe kursy kupna

Najwyższe kursy kupna walut (ceny po których możemy sprzedać waluty kantorowi), interesujące tych, którzy waluty mają w dużych ilościach i/lub regularnie je dostają , w kwietniu 2013 kształtowały się następująco:

Waluty podstawowe

Średni kurs kupna dla euro w rożnych kantorach wahał się od 4,14008 do 4,09759 PLN/EUR. Najwyższe kursy oferowały swoim klientom: Walutobox, Trejdoo, Lider Walut.

Dla pozostałych najważniejszych walut kursy kupna zawierały się odpowiednio w przedziałach:

 • USD: 3,18408-3,15447 PLN/USD, najwyższe oferowały: Walutobox, Lider Walut, Konik Online
 • CHF: 3,40218-3,36087 PLN/CHF, najwyższe oferowały: Walutobox , Trejdoo, Konik Online
 • GBP: 4,86632-4,82213 GBP/PLN, najwyższe oferowały: Lider Walut , Walutobox, Konik Online

Wyraźnie dominujący w spreadzie  Walutobox, nieco „odpuszczający” w kursach sprzedaży jeśli chodzi o kursy kupna ponownie umocnił znowu swoją pierwszą pozycję. Pozostałe kantory online kupujące drogo waluty podstawowe to: Lider Walut, Trejdoo oraz Konik Online

Waluty pozostałe

Generalnie najdrożej pozostałe waluty skupują: KantorOnline, Konik Online, Kantoris, kantor alior, Lider Walut.

Cały ranking do pobrania tutaj.


comments powered by Disqus