Newsletter

Najnowszy ranking Kurencja.com: Kantory i Platformy internetowe

W dniu 29 listopada 2013 r. w Gazecie Finansowej ukazał się aktualny ranking kantorów i platform internetowych przygotowany przez naszą porównywarkę. Jest to pierwsze tak kompleksowe uszeregowanie operatorów - bierze pod uwagę zarówno kursy jak i pozostałe istotne elementy ich oferty.

 

Metodologia rankingu

Odpowiedź na pytanie, który kantor online (czy platforma) jest lepszy od innych z punktu widzenia końcowego użytkownika nie jest ani prosta, ani oczywista.

Dzieje się tak z kilku przyczyn, ale najważniejsze to: niejednorodność grup użytkowników wymieniających waluty on-line, różnorodność i zmienność w czasie potrzeb tych użytkowników oraz specyfika kryteriów wyboru kantoru czy platformy internetowej.

Z kantorów internetowych korzystają zarówno spłacający kredyty mieszkaniowe zaciągnięte w walutach, jak i firmy handlujące z zagranicą, turyści, czy w końcu pracujący w innych krajach.
Każda z tych grup klientów ma nieco inne oczekiwania i priorytety wobec kantorów online. Grupy te nie tworzą zbiorów rozłącznych – często przenikają się i pokrywają.

Wymieniający, czy handlujący walutą przez Internet biorą pod uwagę różne czynniki, które można z grubsza podzielić na: cenowe (kursy, koszty), związane z bezpieczeństwem (dla wielu handel walutami online nadal jest ryzykowny mimo, że obiektywnie, w porównaniu z tradycyjnymi kantorami, jest znacznie bezpieczniejszy), pozostałe (przede wszystkim: wygoda korzystania, specyficzne przewagi, udogodnienia, narzędzia, gadżety).

Cena oczywiście jest pierwszym czynnikiem wyboru (po to z reguły decydujemy się skorzystać z oferty internetowej, żeby odnieść finansową korzyść). Jednak wobec nasilonej konkurencji kursowej wśród polskich operatorów do głosu dochodzą kolejne kosztotwórcze czynniki.

Liczy się przede wszystkim opłata za przelew do kantoru i z powrotem, która wynika wprost z liczby i popularności rachunków w bankach posiadanych przez dany kantor czy platformę online. Operatorzy nie pobierają opłat za założenie i prowadzenie rachunków w nich samych.

Czynniki związane z bezpieczeństwem, wyróżnikami marketingowymi są podobne między kantorami w dziedzinach ważniejszych, a bardziej zróżnicowane tam, gdzie rolę grają indywidualne, specyficzne oczekiwania i gusta użytkowników.

 

Założenia do rankingu

Przedstawiony ranking kantorów i platform walutowych bazuje na następujących grupach kryteriów i przyjętych dla nich założeniach :

Grupa 1. - Konkurencyjność cenowa

Kursy walut są bardzo istotnym czynnikiem dla klientów kantorów/platform internetowych - one decydują o wyborze kantoru/platformy w pierwszej chwili, one też pozwalają osiągnąć większe korzyści w dłuższym okresie.

Na potrzeby rankingu operatorów przyjęto wskaźniki na podstawie pozycji poszczególnych podmiotów w okresowych raportach rynkowych Kurencja - rankingów kantorów i platform pod względem spreadu kursów walut (spready platform P2P uwzględniały prowizję pobieraną w ich przypadku – były „pogorszone” w stosunku do kursów z tabeli). Ranking operatorów pod względem tego kryterium zakłada dodatkowo największą wagę (50%) dla spreadu na parze EUR/PLN, oraz wagi 20%, 18% i 12% odpowiednio dla par CHF/PLN, USD/PLN, GBP/PLN (taka, przybliżona struktura transakcji na internetowym rynku walutowym wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez porównywarkę Kurencja: Kantory i platformy walutowe w połowie 2013 r.).

W ramach tego podkryterium najlepiej ocenione zostały: Walutomat, Konikonline, Walutobox, Walutomix

Grupa 2. - Podstawy biznesu

Kolejną grupą kryteriów istotną z punktu widzenia klienta końcowego są czynniki wpływające na ogólnie pojmowaną „Jakość biznesu” danego operatora. W rankingu wyższą pozycję zajmują podmioty dłużej funkcjonujące, z większym kapitałem i działające w formie spółek kapitałowych nad firmami mniejszymi. Jesteśmy świadomi, że takie podejście jest uproszczeniem i uogólnieniem – regułą, która ma wiele wyjątków.

Wpływ na pozycję w rankingu ma też wielkość biznesu, a przede wszystkim liczba klientów danego kantoru i platformy (określana na podstawie informacji operatorów i szacunków porównywarki Kurencja)

Według tych kryteriów najwyższe noty uzyskały: Walutomat, Internetowy kantor, Fritzexchange, Kantoronline

Grupa 3. - Oferta marketingowa

                Następną grupą czynników wyboru kantoru czy platformy internetowej są elementy szczegółowe oferty operatorów walutowych.

          Wśród nich ważna jest np. liczba i „jakość” posiadanych rachunków walutowych w bankach – od tego ile, ale też jakich (na ile popularnych, powszechnych) kont walutowych w bankach posiada dany kantor czy platforma zależy koszt (nawet kilkudziesięciu złotych) i czas (nawet 2-3 dni) finalizacji transakcji. W ramach tego kryterium nadano rangi odpowiadające liczbie posiadanych rachunków z odpowiednim przeważeniem tych kont, które są popularniejsze wśród klientów operatorów walutowych.

           Mniejsze znaczenie dla klientów ma już liczba i „jakość” obsługiwanych walut. Czynnik ten w mniejszym stopniu wpływał na ranking. Może się to wydawać zaskakujące, że kantory (rzadziej platformy online), które oferują kilkanaście, kilkadziesiąt walut nie zyskują znaczącej przewagi nad tymi, które obsługują tzw. wielką czwórkę głównych walut: EUR, CHF, USD, GBP. Staje się to jednak zrozumiałe jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że 95% wszystkich transakcji walutowych w internecie dotyczy tych podstawowych czterech walut: euro, franka, dolara i funta.

Godziny transakcji. Działające w Polsce kantory i platformy internetowe generalnie prowadzą swój biznes w dwóch trybach: pełna aktywność w dni robocze mniej więcej w godzinach „biurowych” 8-18 oraz te, które funkcjonują „na okrągło” 24/7, z tym że tylko część z nich umożliwia nie tylko ciągłe zawieranie transakcji, ale także rzeczywiste księgowanie przelewów. Takie podmioty znalazły się wyżej w rankingu.

Próg transakcji, interwał zmiany kursu jako bardzo zbliżone na rynku nie wpływały na pozycję w rankingu

Pozostałe elementy ofertowe: możliwość negocjacji kursów, polecenia przelewów, planer spłaty kredytu/zlecenia stałe, przelewy zagraniczne, przelewy do obcych, narzędzia, wyjątkowe elementy oferty, wersja mobilna wpływały na pozycję danego kantoru czy platformy w zestawieniu.

Pod względem oferty marketingowej najkorzystniej wypadły: Internetowy kantor, TopFX, Kantoronline, Cinkciarz, Trejdoo

Grupa 4. - Bezpieczeństwo

Ostatnią grupą czynników branych pod uwagę przy sporządzaniu rankingu były czynniki związane z bezpieczeństwem – każdy z nich jednakowo wpływał na pozycję podmiotu w rankingu.

Najbardziej bezpiecznymi kantorami/platformami okazały się: Trejdoo, Kantor Alior, Walutomat

 

Ocena łączna. Wnioski z rankingu

Efektem zsumowania punktów w poszczególnych 4 grupach czynników wyboru powstał pierwszy w Polsce tak kompleksowy ranking, który bierze pod uwagę zarówno oferowane kursy jak i: szczegółyy oferty, bezpieczeństwo oraz standing biznesu kantorów i platform P2P.

Najlepszymi kantorami/platformami w Polsce w listopadzie 2013 r. wg tego syntetycznego wskaźnika są:

  1. Walutomat

  2. Trejdoo

  3. Internetowy Kantor

  4. Kantor Alior

  5. TopFX

 

Warto na koniec zwrócić uwagę na 2 aspekty:

  1. poruszaną już syntetyczność. Innymi słowy; uśrednienie łącznego kryterium – większość klientów wybiera daną ofertę z konkretnych powodów, ignorując pozostałe

  1. Stosunkowo niewielkie różnice punktowe poszczególnych operatorów - dowodzące znacznej unifikacji ofert rynkowych oraz dużej konkurencji.

Cały raport do pobrania tutaj.


comments powered by Disqus