Newsletter

Złoty ofiarą Draghiego

27.10.2017 (13:02)

Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi program luzowania ilościowego został przedłużony o kolejne 9 miesięcy, zaś miesięczne tempo skupu aktywów obniżone z 60 mld euro do 30 mld euro począwszy od 2018 roku. Jednocześnie EBC zasygnalizował, iż wciąż istnieje możliwość zarówno wydłużenia, jak i rozszerzenia programu QE, jeśli koniunktura gospodarcza ulegnie pogorszeniu. Po konferencji Draghiego kurs głównej pary walutowej zniżkował. Nie sprzyja to polskiemu złotemu, który traci na fali aprecjacji amerykańskiego dolara.

W stosunku do dolara złoty stracił sześć groszy, a do funta i franka trzy grosze. W południe za dolara płacono 3,6518 złotego, a za funta brytyjskiego 4,7838 złotego. Kurs Franka szwajcarskiego do złotego wynosił 3,6533. Euro trzyma cenę na poziomie 4,25 złotego.

Ekspert Amronet.pl

Codzienne komentarze walutowe powstają we współpracy z:

comments powered by Disqus