Newsletter

Stopy bez zmian

09.11.2017 (09:39)

Wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej  o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie 1,5% nie spotkała się z większą reakcja na rynku polskiego złotego. Według Prezesa NBP obecny poziom stóp procentowych powinien zostać utrzymany do końca 2018 roku. Głównym argumentem RPP za utrzymaniem stóp jest wciąż niski poziom inwestycji, a także brak sygnałów z sektora kredytowego. RPP przyjęła uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej. Zgodnie z tą uchwałą stopa rezerwy obowiązkowej od środków pozyskanych co najmniej na 2 lata będzie wynosiła 0%. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 30 kwietnia 2018 r. Obecnie stopa rezerwy obowiązkowej od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 3,5%. Od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back - 0%. Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej wynosi natomiast 1,35%.

Po wczorajszym lekkim spadku złotego, czwartek rozpoczyna się dla krajowej waluty niewielkimi wzrostami. Przed godziną dziewiątą za euro płacono 4,2344 złotego, za dolara 3,6472 złotego, za funta 4,7940 złotego, a za franka 3,6530 złotego.

Ekspert Amronet.pl

Codzienne komentarze walutowe powstają we współpracy z:

comments powered by Disqus