Newsletter

Stopy bez zmian

08.09.2016 (10:19)

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej na wczorajszym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. RPP uzasadniła swoją decyzję tym, że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych pozostanie ujemny; ze względu na ujemną lukę popytową, a także umiarkowaną dynamikę przeciętnych nominalnych wynagrodzeń. W gospodarce nie ma presji inflacyjnej. Zdaniem Rady utrzymująca się deflacja nie wywiera jak dotąd negatywnego wpływu na decyzje podmiotów gospodarczych.

RPP pozostawiła w środę stopę referencyjną w wysokości 1,50 proc., stopę lombardową 2,50 proc., stopę depozytową 0,50 proc., a stopę redyskonta weksli 1,75 proc.

Ponieważ inwestorzy spodziewali się takiej decyzji, nie obserwujemy na nią reakcji na rynkach finansowych. O godzinie 10-tej rano za euro płacono 4,3185 złotego, a za dolara amerykańskiego 3,8334 złotego. Kurs funta wynosił 5,1190 złotego, a franka 3,9562 złotego.

Ekspert Amronet.pl

Codzienne komentarze walutowe powstają we współpracy z:

comments powered by Disqus