Newsletter

2% inflacji w strefie euro

31.08.2018 (13:54)

Opublikowano właśnie dane na temat inflacji CPI dla strefy euro. Zgodnie z przewidywaniami specjalistów wyniosła ona 2% w ujęciu rocznym, natomiast inflacja bazowa 1%. Informacje te nie wpłynęły znacząco na zachowanie inwestorów. Kursy walut są zbliżone do wczorajszych, przy wzrostach rzędu 1-2 groszy. Przed godziną 13-tą za euro płacono 4,29 złotego, za dolara 3,68, za funta 4,78, a za franka 3,81 złotego.

Ekspert Amronet.pl

Codzienne komentarze walutowe powstają we współpracy z:

comments powered by Disqus